Sunoccasions
De Kaapstander 39
8251 LK  Dronten

Met deze voorwaarden ga je akkoord bij elke geplaatste bestelling.

Onze producten
Onze producten worden door Sunoccasions zelf afgeleverd op een met de klant af te spreken datum en tijdstip.

Afhalen in de winkel
De op de website vermelde artikelen kunnen in de showroom van Sunoccasions worden opgehaald na het maken van een afspraak.

Reserveren
Het is mogelijk om op de website vermelde producten te reserveren. De reservering verplicht niet tot aankoop van het artikel. De reservering heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 dagen. Aan een reservering zonder aanbetaling kunnen geen rechten worden ontleend.

Levering van aankopen/bestellingen
Alle aankopen/bestellingen die bij Sunoccasions zijn gedaan dienen binnen een termijn van 2 weken bij u te worden bezorgd, na aankoop-/besteldatum.
Indien gewenst kan uw aankoop-/bestelling worden opgeslagen tegen een aanbetaling van minimaal 50 euro.
Indien een aankoop/bestelling na de verstreken termijn (maximaal 8 weken) of afgesproken datum zonder melding niet kan worden afgeleverd, zal de verkoopovereenkomst worden ontbonden, een evt. aanbetaling zal niet worden terugbetaald (deze aanbetaling is ter compensatie voor de gemaakte kosten onzerzijds; opslag en reservering.)

Prijzen
Alle bedragen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. Wij hanteren vaste prijzen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- of zetfouten en gelden zolang de voorraad strekt.

Bezorgkosten
De bezorgkosten van de zonnehemels worden vermeld op het bestelformulier. Voor de Waddeneilanden gelden toeslagen.

Garantie
De garantie heeft betrekking op de werking van het apparaat, uitgaande van een normaal gebruik. Uitgezonderd zijn knappende of afbrekende plastic delen door oneigenlijk gebruik.
De garantie is niet overdraagbaar en vervalt indien de zonnehemel verhuurd gaat worden.

Bewaren gegevens
Wij bewaren uw gegevens alleen voor service en garantie doeleinden.
Uw gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld voor reclame doeleinden.
Na de wettelijke termijn zullen wij al uw gegevens verwijden.