De garantie heeft betrekking op de werking van het apparaat, uitgaande van een normaal gebruik.
Uitgezonderd zijn knappende of afbrekende plastic delen, gasveren en lampen.
De garantie is niet overdraagbaar.
Indien de zonnehemel voor de verhuur is gebruikt vervalt de garantie.