De garantie heeft betrekking op de werking van het apparaat, uitgaande van een normaal gebruik.
Uitgezonderd zijn knappende of afbrekende plastic delen, gasveren en lampen.
De garantie is niet overdraagbaar.