De garantie heeft betrekking op de werking van het apparaat, uitgaande van een normaal gebruik. Uitgezonderd zijn knappende of afbrekende plastic delen door oneigenlijk gebruik.
De garantie is niet overdraagbaar en vervalt indien de zonnehemel verhuurd gaat worden.